Cégadatok

Cégadatok

A társaság (cég) neve: NHSZ TISZA Nonprofit Kft.
Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: NHSZ TISZA Nonprofit KFT.
Székhelye: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.
Postai címe: 5350 Tiszafüred, Pf. 37.
Telephely: Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred külterület 33-as Főút 0409/11 hrsz.
Az alapító okirat kelte: 2003. év december 31.
A társaság működésének kezdési időpontja: 2004. április 20.
Törvényes felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cégbíróság
A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vendel Zsolt
ügyvezető

Zimányné Görög Zsuzsanna
titkárságvezető

Tüdős Tamás
szállításvezető

Szabó Béla
hulladékkezelési vezető

Vezető tisztségviselők javadalmazása

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatszolgáltatás

Munkakör: Ügyvezető
Név: Vendel Zsolt
Bér: bruttó 981 700 Ft/hó
Megjegyzés:  12/2015 (06.24) határozat alapján. A taggyűlés egyhangú szavazással akként döntött, hogy 2015. július 1. napjától 5 éves határozott időtartamra ügyvezetőnek választja Vendel Zsoltot. Az ügyvezető a megbízatást munkaviszony keretében látja el 2015. július 1. napjától határozatlan időtartamra megkötött munkaszerződés alapján.

Felügyelőbizottsági tagok és javadalmazásuk

Rupp Tamás
felügyelőbizottsági elnök, az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság delegáltja
bér: 110 000 Ft; végkielégítés: nincs; felmondási idő: nincs

Sturcz Márton
felügyelőbizottsági tag, Tiszafüred Város Önkormányzatának delegáltja
bér: 85 000 Ft; végkielégítés: nincs; felmondási idő: nincs

Csehné Köteles Rozália
felügyelőbizottsági tag, a Jász-Nagykun-Szolnok  Vármegyei települések delegáltja
bér: 85 000 Ft; végkielégítés: nincs; felmondási idő: nincs

Szervezeti ábra

Szervezeti ábra (PDF)

Szabályzatok

Javadalmazási szabályzat (PDF)

Üzletszabályzat(PDF)

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (PDF)