Létesítményeink

Depónia

4 db, egymástól osztótöltéssel elválasztott hulladéklerakó kazetta: az évente lerakással ártalmatlanításra kerülő nem veszélyes hulladék (D5 kezelési kód) mennyisége megközelítőleg 40.000 t /év. A hulladéklerakó kazettái a 0409/11 hrsz-ú terület déli kétharmadában, 10 ha területet foglalnak el, a depónia végső, tervezett össztérfogata 915.000 tömör m3.

showImage.asp-ID=33.jpg

Válogató

Hulladék utóválogató és bálatároló csarnok: A 2 x 4 munkaállásos válogató a szelektíven gyűjtött papír, üveg, műanyag és fém utóválogatását szolgálja.

showImage.asp-ID=63.jpg

Kapacitása 2750 t/év, mely a szalagsebesség változtatásával és a műszakszám növelésével duplájára növelhető. A szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége 20 éves átlagban: 46.000 laza m3/év (8.000 t/év). A válogató egy 973,44 m2-es zárt, acél vázszerkezetű csarnokban található. A hulladékválogató csarnokban szelektált hulladékok tárolására 231,28 m2-es három oldalról zárt, egy oldalról nyitott acél vázszerkezetű bálatároló szín szolgál. A veszélyes komponenseket nem tartalmazó válogatási maradék a lerakó téren ártalmatlanítható.
A válogatóállomás elemei: hőszigetelt válogató kabin, feladó szállítószalag, válogatószalag, mágneses szeparátor, bálázó szalag, bálázó gép, bálarakodó gép.

Komposztáló

A szelektíven gyűjtött szerves, biológiailag bontható (zöld) hulladék, valamint az ahhoz keverhető szerves adalékanyag, illetve arra alkalmas minőségű szennyvíziszap kezelésére szolgál 12.000 t/év kapacitással. A komposztáló szabályozott levegőztetésű, takart prizmás technológiával, illetve nyílt prizmás technológiával működik.

Lehetőség van mechanikai-biológiai száraz stabilizációra is. A felületi vizeket a lejtéssel kialakított felület vápáiban rácsos folyókák és hordalékfogó vezeti el csatornán keresztül a csurgalékvíz tározóba. A megfelelő nedvességtartalom biztosítása kézi locsolással történik. A kialakításra kerülő komposztálótéren 3 db 8 m széles és 18 m hosszú komposztprizma alakítható ki 1-1 hónapos érlelési idővel. A prizmák levegőztető csatornái egyben csurgalékvíz gyűjtők is, a csurgalékvíz elvezető csatornába kötnek be vízzáras szifonon keresztül. A rostálási maradék a lerakó téren ártalmatlanítható.
A kész komposzt minőség függvényében a hulladék lerakásnál takarórétegnek, vagy mezőgazdasági hasznosításra használható.