Rezsicsökkentés

10%-kal csökkent 2013. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj.

Ennek megfelelően számláinkban eleget tettünk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (2) bekezdésének, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeget (beleértve az alapdíjat) úgy határozza meg, hogy az nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegéről számláinkban a zöld sávban kiemelten is tájékoztatást nyújtunk, melyben feltüntetjük a megtakarítás összegét az adott hónapban, illetve a 2013. július 1-jétől eltelt időszakra vonatkozóan göngyölítetten is.

A fentiek figyelembevételével a fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

  • természetes személy ingatlanhasználók esetén a fizetendő díj 2013. július 1-jétől kezdődően a rezsicsökkentés érvényesítésének köszönhetően legalább tíz százalékkal csökkent, melyről a havi számlában tájékoztatjuk az érintett ügyfeleinket.
  • költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerintiápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályokat kell alkalmazni.