Kommunális hulladék begyűjtés

Kommunális hulladék: mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, közterületeken keletkeznek. A termékmaradványt, elhasznált terméket a tulajdonosa nem tudja felhasználni vagy értékesíteni. Kezelésének, elhelyezésének célja, hogy stabilizálja a hulladékot, megakadályozza spontán bomlását és elejét vegye a környezetkárosításnak.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a természetes és a nem természetes személy ingatlanhasználók vegyesen gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékát kizárólag a közszolgáltató jogosult elszállítani, aki gondoskodik az ártalmatlanításukról, illetve újrafelhasználásukról.

A közszolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit (kihelyezés, rendszeresség, stb.)  a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.

Kommunális hulladék begyűjtés díjai

Lakossági díjak (2013.07.01-től) (PDF)
Közületi díjak (2013.07.01-től) (PDF)
Szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsákok díja (PDF)