Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vendel Zsolt
ügyvezető

Holló Szilvia
gazdasági vezető

Szalai Éva
igazgatási vezető

Szűcs Gábor
hulladékkezelési vezető

Tüdős Tamás
szállításvezető

Vezető tisztségviselők javadalmazása

-> Javadalmazási szabályzat

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatszolgáltatás

Munkakör: Ügyvezető
Név: Vendel Zsolt
Bér: bruttó 700 000 Ft/hó
Megjegyzés:  12/2015 (06.24) határozat alapján. A taggyűlés egyhangú szavazással akként döntött, hogy 2015. július 1. napjától 5 éves határozott időtartamra ügyvezetőnek választja Vendel Zsoltot. Az ügyvezető a megbízatást munkaviszony keretében látja el 2015. július 1. napjától határozatlan időtartamra megkötött munkaszerződés alapján.

Munkakör: Ügyvezető
Név: Berencsi Zoltánné
Bér: bruttó 600 000 Ft/hó
Megjegyzés:  30/2011 (04.21) határozat alapján 2011.05.01 napjától   határozatlan idejű megbízási szerződéssel.
(bankszámla felett önállóan rendelkezik)

Munkakör: Ügyvezető Igazgató
Név: Szűcs István Péter
Bér: bruttó 500 000 Ft/hó
Megjegyzés:  54/2010 (12.21) határozat: A taggyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat által javasolt Szűcs István Pétert választja a társaság Ügyvezetőjének határozott időtartama (2011.01.01 napjától 2011. 04. 30 napjáig) megbízási szerződéssel, havi bruttó 500.000 Ft díjazásért.

Munkakör: Ügyvezető
Név: Berencsi Zoltánné
Bér: bruttó 500.000 Ft/hó
Megjegyzés: Határozott idejű megbízási szerződéssel 2010 november 01-től 2010 december 31-ig.

Munkakör: Ügyvezető Igazgató
Név: Majoros Róbert
Bér: bruttó 500.000 Ft/hó
Megjegyzés: Határozott idejű munkaszerződéssel 2007. november 01-től 2012. október 31-ig.
Változás: A munkaszerződés 2010 október 31-ével közös megegyezéssel megszűnt.

Munkakör: Ügyvezető Igazgatók
Név: Kovács József
Név: Majoros Róbert
Bér: bruttó 400.000 Ft/hó
Megjegyzés: Kovács József 2008.február 22-től 2012. október 31-ig határozott idejű   munkaszerződéssel.
Majoros Róbert 2007. november 01-től 2012. október 31-ig határozott idejű munkaszerződéssel.
Változás: Kovács József munkaszerződése 2009 december 24-én korengedélyes nyugdíjba lépésével megszűnt.