Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vendel Zsolt
ügyvezető

Holló Szilvia
gazdasági vezető

Szűcs Gábor
hulladékkezelési vezető

Tüdős Tamás
szállításvezető

Vezető tisztségviselők javadalmazása

-> Javadalmazási szabályzat

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatszolgáltatás

Munkakör: Ügyvezető
Név: Vendel Zsolt
Bér: bruttó 700 000 Ft/hó
Megjegyzés:  12/2015 (06.24) határozat alapján. A taggyűlés egyhangú szavazással akként döntött, hogy 2015. július 1. napjától 5 éves határozott időtartamra ügyvezetőnek választja Vendel Zsoltot. Az ügyvezető a megbízatást munkaviszony keretében látja el 2015. július 1. napjától határozatlan időtartamra megkötött munkaszerződés alapján.