Cégadatok

Cégadatok

A társaság (cég) neve: NHSZ TISZA Nonprofit Kft.
Az ügyvitel során használt cégnév rövidítése: NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
Székhelye: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.
Postai címe: 5350 Tiszafüred, Pf. 37.
Telephely: Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ, Tiszafüred külterület 33-as Főút 0409/11 hrsz.
Az alapító okirat kelte: 2003. év december 31.
A társaság működésének kezdési időpontja: 2004. április 20.
Törvényes felügyeleti szerve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cégbíróság
A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

Vezetőség és szervezeti egységek vezetői

Vendel Zsolt
ügyvezető

Holló Szilvia
gazdasági vezető

Tüdős Tamás
szállításvezető

Vezető tisztségviselők javadalmazása

2009. évi CXXII. törvény szerinti adatszolgáltatás

Munkakör: Ügyvezető
Név: Vendel Zsolt
Bér: bruttó 700 000 Ft/hó
Megjegyzés:  12/2015 (06.24) határozat alapján. A taggyűlés egyhangú szavazással akként döntött, hogy 2015. július 1. napjától 5 éves határozott időtartamra ügyvezetőnek választja Vendel Zsoltot. Az ügyvezető a megbízatást munkaviszony keretében látja el 2015. július 1. napjától határozatlan időtartamra megkötött munkaszerződés alapján.

Felügyelőbizottsági tagok és javadalmazásuk

Dr. Kandra Károly
felügyelőbizottsági elnök, Tiszafüred Város Önkormányzatának delegáltja
bér: 90000 Ft; végkielégítés: nincs; felmondási idő: nincs

Ficsór Elza
felügyelőbizottsági tag, az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság delegáltja
bér: tiszteletdíjáról lemondott; végkielégítés: nincs; felmondási idő: nincs

Dr. Miluczky Attila
felügyelőbizottsági tag, a Hajdú-Bihar megyei települések delegáltja
bér: 70000 Ft; végkielégítés: nincs; felmondási idő: nincs

Szervezeti ábra

Szervezeti ábra (PDF)

Szabályzatok

Javadalmazási szabályzat (PDF)