Felügyelőbizottság

Felügyelőbizottsági tagok és javadalmazásuk

Felügyelőbizottsági tagok (2016.07.14-jétől)

Név

Bér (bruttó)

Végkielégítés

Felmondási idő

Dr. Kandra Károly
(elnök)

90.000 Ft

nincs

nincs

Ficsór Elza
(bizottsági tag)

tiszteletdíjáról lemondott

nincs

nincs

Sipos Attila
(bizottsági tag)

70.000 Ft

nincs

nincs